В Общите условия на сайта са описани подробно процесите на поръчки, доставки и плащане.
Тук ще бъдат синтезирани най-важните моменти.
1) Поръчките се извършват на страниците на Интернет магазина giftly.bg от Потребителите, без значение дали са регистрирани или не. 
В момента на изпращане на поръчката, Потребителите се съгласяват с общите условия на сайта.
2) Поръчката е предварителна и подлежи на потвърждаване в три дневен срок от Доставчика. 
Това е свързано с проверка на наличностите по складовете и партньорите на Доставчика.
Доставчикът е длъжен в три дневен срок да провери и потвърди по електронен път наличието на поръчаните артикули и след потвърждение от страна на Потребителя, поръчката се опакова и транспортира до Потребителя, по съглосования с него начин на доставка.
3) Потребителят е запознат с факта, че част от поръчаните продукти, може да не са налични към момента на поръчката и той има право да откаже цялостно или частично тази поръчка или да замени липсващите продукти, с аналогични такива, чрез упражняване на своята воля чрез функциите на сайта - Добавяне на нов артикул в кошницата и изпращането на поръчката до Доставчика.
4) Доставката се уточнява отделно с Потребителя и той предварително е информиран за стойността й.
5) Плащането се извършва при получаване на поръчката от куриер или предварително по банков път, след предварително издаване на фактура от страна на Доставчика.